5,August 2010

CÔNG TY AA LĨNH HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN VỀ ĐẠO LUẬT LACEY VÀ FLEGT

Nhận thức được vai trò quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ tại Việt Nam, hơn nữa với trách nhiệm một doanh nghiệp toàn cầu có nền tảng phụ thuộc vào sự bền vững lâu dài từ nguồn gỗ và ván ép, công ty AA vừa thực hiện cam kết nội bộ nỗ lực tuân thủ đạo luật Lacey của Hoa Kỳ và đạo luật FLEGT của Châu Âu. Hướng đến mục tiêu nắm vững và thi hành đầy đủ hai đạo luật về sử dụng gỗ hợp pháp đối với các sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường nói trên, chúng tôi đã mời chuyên gia quốc tế Eberhart Goetz – Cố Vấn Kỹ Thuật Cấp Cao tại HAWA đến công ty AA đào tạo chuyên sâu quy trình thực hiện các đạo luật đó trên phạm vi toàn cầu cho toàn bộ cấp quản lý và nhân sự chủ chốt. Chương trình đào tạo đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 năm 2010