Saigon | Vietnam

Tàu Du Lịch Emerald Harmony

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất