16,April 2009

BUỔI HỘI NHẬP CHO NHÂN VIÊN MỚI LẦN I, 2009

Vào ngày thứ 5 ngày 02 tháng 04, 2009, phụ trách nhân sự công ty AA Corporation đã tổ chức lần I “Buổi Giới Thiệu Hội Nhập” cho 37 nhân viên mới vào làm việc tại công ty AA trong thời gian tháng 01 – 03 năm 2009.

Buổi giới thiệu nhằm giúp cho các nhân viên mới:

  1. Hiểu rõ lịch sử hình thành & phát triển của công ty AA.
  2. Hiểu rõ cơ cấu tổ chức của Công ty AA, thông tin chung và các lĩnh vực họat động của các công ty thành viên như AAD, AAI, AAF và AAC.
  3. Trình bày cho các anh chị nhân viên mới hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO cũng như hệ thống ERP của công ty đang thực hiện.
  4. Định hướng rõ cho nhân viên mới hiểu được môi trường họ đang được làm việc và qua đó chính bản thân họ sẽ tự nhận định và phát huy hết những khả năng cũng như năng lực tiềm ẩn trong quá trình họ tích lũy kinh nghiệm trước và sau khi vào làm việc tại công ty AA.
  5. Sau Giải Hoa Mai 2008 được tổ chức bởi Hiệp Hội Gỗ Hawa, 03 thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba đã được mời về làm việc tại công ty AA và cũng đã tham dự buổi Hội Nhập này.

Buổi giới thiệu đã kết thúc tốt đẹp trong sự nhận thức và một lời cam kết gắn bó lâu dài cùng Công ty của những nhân viên mới tại công ty AA.