Phu Yen | Viet Nam

Wink Hotel Tuy Hòa Beach

Địa điểm: Phú Yên, Việt Nam

Hạng mục công việc: Lắp đặt nội thất rời và nội thất liền tường