Cần Thơ | Việt Nam

Wink Hotel Cần Thơ

Địa điểm: Cần Thơ, Việt Nam

Hạng mục công việc: Lắp đặt nội thất rời và nội thất liền tường