Hanoi | Vietnam

Địa điểm : Hanoi, Vietnam

Thiết kế: AA Corporation

Hạng mục công việc: Thiết kế, Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất rời