Văn Phòng Chính VMS Mobifone

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Kiến trúc sư: AA Corporation

Hạng mục công trình: Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời