Trụ Sở Ngân Hàng Vattanac

Địa điểm: Siem Reap, Cambodia

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất