Vung Tau | Viet Nam

The Grand Hồ Tràm Strip

Địa điểm: Vũng Tàu, HCMC

Hạng mục thi công: Thi công nội thất và cung cấp đồ nội thất rời