Yangon | Myanmar

Tàu du lịch AmaPura

Địa điểm: Yangon, Myanmar

Hạng mục công việc: Hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất