Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam VNPT

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Kiến trúc sư: TID Singapore, Key Design

Hạng mục công trình: Thi công đồ nội thất