Phnom Penh | Cambodia

Runam Campuchia

Địa điểm: Phnompenh, Campuchia

Hạng mục công việc: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất