Danang | Vietnam

Pullman Danang Beach Resort

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục thi công: Thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất