Nha Trang | Vietnam

Private Residence - Penthouse

Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam

Hạng mục công trình: Thi công  nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời