Ha Long | Viet Nam

Premier Village Ha Long Bay

Địa điểm: Hạ Long, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công và cung cấp, lắp đặt đồ gỗ nội thất