Danang | Vietnam

Premier Village Đà Nẵng Resort

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất