Hanoi | Vietnam

Nhà hát Hồ Gươm

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công và cung cấp, lắp đặt đồ gỗ nội thất