Sapa | Vietnam

Nhà Hàng Hải Cảng - Fansipan Legend

Địa điểm: Sa Pa, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện & cung cấp đồ gỗ nội thất