Saigon | Vietnam

Nhà Hàng Cham Charm

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Kiến trúc sư: AA Deco

Hạng mục công trình: Thiết kế và thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời