Ho Chi Minh City | Vietnam

Văn phòng Mekong Capital

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kiến trúc sư: A.D.N Concept

Hạng mục công trình: Thi công đồ nội thất