Phu Quoc | Vietnam

La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

Địa điểm: Phú Quốc, Việt Nam

Hạng mục công việc: Lắp đặt nội thất rời và nội thất liền tường

Photo: Hilton Phu Quoc