Siem Reap | Cambodia

Khách Sạn Belmond La Résidence d'Angkor

Địa điểm: Siem Reap, Cambodia

Hạng mục công việc: Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất