Doral Florida | USA

Khách Sạn Trump National Doral Miami

Địa điểm: Doral, Florida, USA

Kiến trúc sư: Wimberly Interiors

Hạng mục công trình: Đồ nội thất rời

Giải thưởng: AAA/CAA Four Diamond Lodging 2014; Frommer’s Highly Recommended List