Nha Trang | Vietnam

Khách Sạn Sheraton Nha Trang

Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam

Thiết kế: Environment Design Consultants

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất