Ha Long | Viet Nam

Khách sạn Seastar Hạ Long

Địa điểm: Hạ Long, Việt Nam

Hạng mục công việc: Cung cấp nội thất rời