Ho Chi Minh City | Vietnam

Khách Sạn Pullman Saigon Centre

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất