Hanoi | Vietnam

Khách Sạn Pan Pacific Ha Noi

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất