Danang | Vietnam

Khách Sạn Novotel Sông Hàn Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Thiết kế: 49 Limited

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất