Saigon | Vietnam

Khách Sạn Liberty Central Saigon Riverside

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất