Nha Trang | Vietnam

Khách Sạn Intercontinental Nha Trang

Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất