Ha Noi | Vietnam

Khách Sạn Intercontinental Hồ Tây Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục thi công: Thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất