San Juan | Puerto Rico

Khách sạn Condado Vanderbilt

Địa điểm: San Juan, Puerto Rico

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất