Đà Nẵng | Việt Nam

Khách sạn Bà Nà Hills

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất