Hokkaido | Nhật Bản

Khách sạn ANA Crowne Plaza Chitose

Địa điểm: Hokkaido, Nhật Bản

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ gỗ nội thất