Saigon | Vietnam

Khách Sạn Des Arts Saigon

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: trang trí nội thất, thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất