Phnom Penh | Cambodia

Fairfield by Marriott Phnom Penh

Địa điểm: Phnom Penh, Campuchia

Hạng mục công việc: Cung cấp nội thất rời