Saigon | Vietnam

Cartier Khách Sạn Rex

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công trình: Thi công nội thất