Saigon | Vietnam

Cửa Hàng Ballenciaga

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất