Ho Chi Minh City | Vietnam

Café Terrace - Giang Văn Minh

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất