Saigon | Vietnam

1960 Presidential Club

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thiết kế ý tưởng: Valerie McKenzie

Hạng mục công việc: Trang trí nội thất, thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất