8,October 2018

CÔNG TY AA NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là một bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường, cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để doanh nghiệp có thể thiết lập và duy trì thay vì phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn về môi trường sẵn có. Đây là một tiêu chuẩn mang tầm quốc tế mà trong đó các doanh nghiệp có thể tự chứng minh mình đã đạt được kết quả hoạt động môi trường hợp lý và đúng mục tiêu. ISO 14001:2015 bao gồm những chủ đề như sau với mục tiêu chung là quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường: văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ, vận hành, đánh giá hiệu quả cũng như tìm phương thức để cải tiến. Với bộ tiêu chuẩn ISO 14001-2015, doanh nghiệp được hưởng rất nhiều lợi ích ví dụ như giảm tải tiêu thị tài nguyên, giảm thiểu chất thải, giảm chi phí vận hành, kiểm soát được mức độ xả thải ra môi trường, giúp doanh nghiệp đứng ở vị trí vững chắc hơn các đối thủ trong ngành, gia tăng khả năng bán hàng và có ảnh hưởng tốt tới môi trường nói chung. Với sự ra đời của một nhà máy quy mô rộng lớn hơn tại tỉnh Tây Ninh, hệ thống quản lý ISO 14001:2015 sẽ giúp cho công ty AA phát triển vững mạnh hơn, phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng hơn và có cam kết mạnh mẽ hơn về bảo vệ môi trường.

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức