19,March 2018

CÔNG TY AA TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG FFI ĐỂ BẢO VỆ LOÀI VOOC MŨI HẾCH QUÝ HIẾM CỦA VIỆT NAM

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế Fauna & Flora Internation (FFI) đã đưa loài vooc mũi hếch vào danh sách loài linh trưởng trên bờ vực tuyệt chủng và cần được bảo vệ từ hơn 10 năm nay. Số lượng vooc mũi hếch được tìm thấy chủ yếu sinh sống ở rừng đặc dụng Khau Ca, tỉnh Hà Giang và rừng phòng hộ Tùng Và tại xã Quản Bạ, tỉnh Hà Giang giáp ranh với Trung Quốc. Từ năm 2009, FFI đã phát triển những dự án bảo tồn loài động vật này tại địa phương song song với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về loài linh trưởng quý hiếm này. FFI đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng những khu bảo tồn lớn, hỗ trợ việc làm cho đội ngũ kiểm lâm địa phương và tăng số lượng linh trưởng lên 75% với số linh trưởng hiện có trên địa bàn là 150 con. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công ban đầu, loài vooc mũi hếch vẫn nằm trong danh sách 25 loài động vật quý hiếm nhát trên thế giới theo báo cáo không chính thức tử IUCN Primate Specialist Group, điều này có nghĩa là chúng ta vẫn cần tiếp tục bảo vệ loài linh trưởng này và hệ sinh thái của chúng. Công ty AA tiếp tục đồng hành cùng FFI để bảo vệ hệ sinh thái đang trên bờ vực tuyệt chủng bằng cách hỗ trợ cho dự án bảo vệ loài vooc quý hiếm cho năm 2018-2019.

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức