28,February 2013

CÔNG TY AA THÀNH LẬP CÔNG TY CON AA INTERIORS MYANMAR LTD.

Công ty AA Interiors Myanmar Ltd (viết tắt là AIMA) đã chính thức thành lập tại Yangon, Myanmar, đánh dấu văn phòng đầu tiên của công ty AA mở ở thị trường nước ngoài. AIMA là công ty con có 100% vốn sở hữu của công ty AA và được cấp phép hoạt động hợp pháp theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Myanmar, hiện tại AIMA đã có giấy phép hoạt động kinh doanh tạm thời. Việc thành lập công ty AA Interiors Myanmar Ltd phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực khách sạn tại Myanmar. Hiện nay, công ty AA Interiors Myanmar Ltd đã ký hợp đồng thực hiện một số dự án khách sạn và căn hộ, bao gồm khu căn hộ cho thuê Shangri-La Yangon. AA nhận thấy Myanmar là đất nước đầy tiềm năng, lĩnh vực du lịch và khách sạn sẽ phát triển không ngừng trong thời gian tới.

Địa chỉ văn phòng của AA Interiors Myanmar Ltd như sau:
20LA Parami Road, Myintzu 4 Street
Yankin Township
Yangon, Myanmar

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức