20,November 2008

KHỞI ĐỘNG CUỘC HỌP TOP MANAGERS ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG TY AA

Vào ngày 15 & 16 tháng 11 năm 2008, công ty AA đã tổ chức cuộc họp Top Manager thường niên của năm 2008 tại Long Hải Beach Resort với chủ đề “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Cuộc họp bao gồm các quản lý của các khối AAH, AAI, AAD & AAF, với mục đích trình bày, phân tích và nêu ra những ý kiến tập trung cho kế hoạch kinh doanh và phát triển năm 2009 dưới sự chủ trì của Tổng Giám Đốc công ty AA.

Tất cả các quản lý của công ty AA cùng thảo luận đưa ra các biện pháp để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong năm 2008. Bên cạnh đó, các quản lý có cơ hội cùng ngồi lại với nhau, xây dựng một tinh thần đồng đội trong sự chia sẻ và xây dựng một mội trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty AA.

Buổi họp đã kết thúc thành công sau 02 ngày làm việc trong một tinh thần vui vẻ và phấn khởi của toàn thể các quản lý công ty AA.