14,November 2008

INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HẢI NHẬN GIẢI THƯỞNG TTG

Intercontinental Hanoi Westlake, một công trình trọng điểm được Công ty AA thực hiện một lần nữa nhận thêm giải thưởng. TTG Travel Awards 2008 vừa chọn khách sạn này là “Khách sạn tốt nhất thành phố – Hà nội / HCM”. Giải thưởng hằng năm này được TTG phát hành là một danh sách các khách sạn tốt nhất châu Á. TTG chọn danh sách 10 khách sạn trong thành phố tốt nhất tại 10 quốc gia ở Châu Á.

Khu nghĩ dưởng Nam Hải, là một công trình trọng điểm khác do AA thực hiện cũng đã được TTG trao giải thưởng quan trọng. Là khu nghĩ dưỡng bải biển tốt nhất châu Á.

Công ty AA một lần nữa rất tự hào đã đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự thành công của hai công trình bất động sản rất thành công tại Việt Nam này.

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức