Hanoi | Vietnam

Địa điểm: Hanoi, Vietnam

Kiến trúc sư: TID Singapore, Key Design

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất