Siem Riep | Cambodia

Văn phòng Vattanac Bank

Địa điểm : Siem Riep, Campuchia

Hạng mục công trình:  Thi công nội thất và cung cấp đồ nội thất lắp đặt