Phnom Penh | Cambodia

Văn phòng Vattanac Properties

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp lắp đặt đồ gỗ liền tường