Yangon | Myanmar

Tàu Du Lịch Princess Panhwar

Địa điểm: Yangon, Myanmar

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất