Siem Reap | Cambodia

Trung Tâm Thương Mại T Galleria Siem Reap

Địa điểm: Siem Reap, Cambodia

Hạng mục công việc: Cung cấp lắp đặt nội thất liền tường